Ing. Jiří Janovský

Odborně způsobilá osoba pro:

- provádění zkoušek těsnosti dle § 3a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění

- provádění zkoušek těsnosti dle § 3a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění (náhradní způsob)

Vytvořte si webové stránky zdarma!